Category Archives: บทความกระเบื้อง cotto

กระเบื้องสระว่ายน้ำ COTTO

กระเบื้องสระว่ายน้ำ COTTO

กระเบื้องสระว่ายน้ำ COTTO ประเทศไทย เป็นเมื่องร้อน ที่อากาศร้อน มากกว่า หน้าฝน หรือ หน้าหนาว  ในบางเดือน ถึงกับร้อนจัดเลยก็ว่าได้ และคนส่วนมาก ก็มักจะใช้เวลาช่วงนี้ หรือ Summer Holidays ในการไปว่ายน้ำ ไปทะเล เพื่อคล้ายร้อน บางคนไม่ชอบ ที่จะไปในคนเยอะๆ ก็มักจะ ใช้ สระว่ายน้ำ หลังบ้าน เป็นที่คล้ายร้อน  ไปในตัว ในบางครอบครัว ไม่ สระว่ายน้ำในตัว แต่มีพื้นที่เหลือ ค่อนข้างมาก ดังนั้น เขาจึงหันมาทำสระว่ายน้ำภายในบ้าน นอกจากจะไว้คล้ายร้อนแล้วยังไว้ทำกิจกรรมของครอบครัวได้ ขนาดพื้นที่ การจะสร้างสระว่ายน้ำทั้งที่ เราต้องลองวัดขนาดพื้นที่ของพื้นที่ ที่จะทำสระว่ายน้ำก่อนนะครับว่ามีพื้นที่ขนาดไหน แล้วก็ทำสระขึ้นมา แต่การทำสระค่อนข้างยุ่งยาก เพราะว่าต้องว่างโครงสร้างให้ดี ยิ่งสระใหญ่ กว้าง ยิ่งต้องระวัง ดังนั้น เราควรจะเอาช่างทที่ชำนาญงาน มาทำดีกว่า ถ้าจะ หางช่างที่ชำนาญและ สามารถติดต่อ Line@thethreetouch ได้เลยครับ การันตรีผลงานมากกว่า 1000 […]