Shipping Policy

เดอะตรีทัช Thethreetouch Logo

นโยบายการขนส่งสำหรับเว็บไซต์ thethreetouch.com

 1. พื้นที่จัดส่ง: เราจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล หรือจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย
 2. ค่าจัดส่ง:
 • กรณีที่คุณซื้อสินค้าครบ 9,000 บาท ขึ้นไป ค่าจัดส่งฟรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • สำหรับการจัดส่งสินค้าไปยังต่างจังหวัด ค่าขนส่งจะคิดตามจริง และต้องชำระค่าขนส่งปลายทาง
 1. การติดตามสถานะสินค้า: คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าของคุณผ่านช่องทางต่อไปนี้
 • Line ID: @thethreetouch (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้านหน้า)
 • โทร: +662 3799065
 1. ระยะเวลาการจัดส่ง: ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง และความพร้อมของสินค้า ทางเราจะแจ้งระยะเวลาการจัดส่งให้ทราบก่อนการส่งสินค้า
 2. การรับประกันสินค้า: หากสินค้าที่คุณได้รับมีปัญหา กรุณาติดต่อทางเราเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินตามนโยบายการคืนสินค้าของเรา

โปรดทราบว่านโยบายการขนส่งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาตรวจสอบนโยบายการขนส่งบนเว็บไซต์ของเราเป็นประจำ เพื่อให้ทันสมัยและคงไว้ซึ่งความถูกต้องของข้อมูล

 1. การจัดส่งและการแพ็คสินค้า: เราจะใส่ใจในการแพ็คสินค้าอย่างดีเพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างการขนส่ง ทั้งนี้ หากสินค้าที่คุณได้รับมีความเสียหาย กรุณาติดต่อทางเราโดยเร็วที่สุดเพื่อดำเนินการตามนโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน
 2. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง: หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบก่อนที่สินค้าจะถูกจัดส่ง เพื่อป้องกันความขัดข้องในกระบวนการจัดส่ง
 3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการขนส่ง: เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการขนส่งเมื่อใดก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการขนส่ง เราจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเรา การใช้บริการหลังจากการแจ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการขนส่งนี้ จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ขอขอบคุณที่ใช้บริการของเรา หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการขนส่ง กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทางติดต่อที่ระบุในเว็บไซต์ของเรา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณมีค่าอย่างมากสำหรับเราในการพัฒนาบริการของเรา และเพื่อให้เราสามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ

 1. การปฏิเสธความรับผิดชอบ: ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือควบคุมของเรา เช่น ความล่าช้าของผู้ให้บริการขนส่ง หรือเหตุสุดวิสัย แต่เราจะช่วยเสนอข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาให้คุณ
 2. การยกเลิกคำสั่งซื้อ: หากคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อทางเราโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันความเสียหายและความไม่สะดวก ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากที่สินค้าได้ถูกจัดส่งแล้วอาจมีค่าใช้จ่ายในกรณีที่ค่าจัดส่งไม่สามารถยกเว้นได้

เราหวังว่านโยบายการขนส่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดส่งสินค้าของเราอย่างชัดเจน หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม หรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายนี้ กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเราผ่านช่องทางติดต่อที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา