นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงินของเว็บไซต์ thethreetouch.com

 1. การคืนเงินและการรับคืนสินค้า           
  • รับคืนสินค้าในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทเท่านั้น ( เช่น ส่งสินค้าผิดสเปคจากออเดอร์ที่สั่งซื้อ )
  • ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับเคลม และคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าเป็นสินค้าทีสั่งผลิตตามออเดอร์ (เช่น ลายและสีที่สั่งผลิตโดยเฉพาะ )

  *กรณีที่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า สินค้าที่รับคืนต้องอยู่ในสภาพที่ครบสมบูรณ์เท่านั้น*

 2. ระยะเวลาในการคืนสินค้า 

  เคลมสินค้าในกรณีมีสินค้าแตกหัก เสียหาย จากการจัดส่ง โดยที่หน้างานต้องตรวจเช็คภายใน 5 วันหลังจากจัดส่งสินค้า และทางเราฯ จะจัดส่งเคลมสินค้าให้ภายใน 1 อาทิตย์  ( ยกเว้นลูกค้า ต่างจังหวัดที่จัดส่งผ่านขนส่งย่อย ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบการแตกหักเสียหาย )

 1. เงื่อนไขสินค้าที่สามารถคืนได้

สินค้าที่คืนต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีความเสียหาย และยังไม่ได้มีการติดตั้งหรือใช้งาน สินค้าต้องมีป้ายราคา และบรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงเอกสารใด ๆ ที่มากับสินค้า

 1. วิธีการคืนสินค้า

ลูกค้าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการคืนสินค้า โดยระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ รายละเอียดสินค้า และเหตุผลในการคืนสินค้า

 1. การคืนเงิน

เมื่อเว็บไซต์ thethreetouch.com ได้รับสินค้าคืนแล้ว และตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไขการคืนสินค้า ทางเว็บไซต์จะดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน 7-14 วันทำการ การคืนเงินจะดำเนินการผ่านช่องทางเดิมที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน

 1. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้านั้น ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่สินค้าไม่มีปัญหา หากสินค้ามีปัญหาเกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ thethreetouch.com เช่น สินค้าเสียหาย, ผิดลักษณะ, หรือไม่ตรงตามคำอธิบายที่ระบุไว้ ทางเว็บไซต์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

 1. สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้

สินค้าบางประเภทอาจไม่สามารถคืนได้ เช่น สินค้าที่มีการปรับแต่งตามขนาดหรือลักษณะเฉพาะของลูกค้า, สินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานแล้ว, หรือสินค้าที่มีการขายส่งส่วนลดพิเศษ ลูกค้าควรตรวจสอบรายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบก่อนการซื้อ

 1. การเปลี่ยนสินค้า

เว็บไซต์ thethreetouch.com ยินดีให้บริการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่เหมาะสมหรือไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า การเปลี่ยนสินค้าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับการคืนสินค้า

 1. ติดต่อสอบถาม

หากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์ เพื่อขอคำแนะนำหรือข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่านโยบายการคืนสินค้าและคืนเงินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเว็บไซต์

thethreetouch.com เห็นสมควรหรือมีการปรับปรุงนโยบายตามความเหมาะสม ลูกค้าควรตรวจสอบนโยบายการคืนสินค้าและคืนเงินอยู่เสมอเพื่อปรับตัวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในขณะนั้น

เมื่อลูกค้ายินยอมในการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ thethreetouch.com ถือว่าลูกค้ายอมรับและเข้าใจในนโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ทางเว็บไซต์ thethreetouch.com จะพิจารณาและดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน หรือปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์ โดยทีมงานของเว็บไซต์ thethreetouch.com ยินดีให้บริการและช่วยเสนอแนะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการของลูกค้า