Wall Mount Energy Recovery Ventilator

เเหมาะสำหรับพื้นที่ในบ้านคุณ
เครื่องแลกเปลี่ยนอากาศเดลต้าช่วยในการแลกเปลี่ยนอากาศและกรองฝุ่นสำหรับพื้นที่ห้องในบ้านคุณ เติมออกซิเจนเข้าสู่บ้าน ไม่เพียงแต่ทำให้พื้นที่อยู่อาศัยของคุณมีอากาศที่ดี สุขภาพดีและสะดวกสบาย ยังช่วยคุณประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย
Delta ERV Spaces

เพราะ “ออกซิเจน” สำคัญสำหรับคุณและครอบครัว
ระบายอากาศเสียออกจากห้อง และเติมออกซิเจนเข้าสู่ห้องคุณด้วยแผ่นกรองอากาศ 2 ชั้น ปกป้องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้อากาศบริสุทธิ์ถึง 98% ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับพื้นที่อาศัยอย่างบ้านคุณ

แผ่นกรองเบื้องต้น
กรองฝุ่นขนาดใหญ่ เช่น ฝุ่นละออง ผม และอื่นๆ          
แผ่นกรอง HEPA
กรอง PM 2.5,ละอองเกสร,ฝุ่นขนาดเล็ก, เชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น