กระเบื้องลายหินอ่อน Cotto รุ่น  GT 24X24 มูนสโตน เทาเข้ม(SEMI-POL)R/T PM