กระเบื้องลายหินอ่อน cotto รุ่น GP MARBLE SANCTUARY (POL) R/T 60X60 PM