กระเบื้องลายหินอ่อน cotto รุ่น GP TRAVERTINE CREAMA (POL)R/T 60X60 PM