กระเบื้องลายไม้ GP HIDEAWAY RW RED(HYG) R10 R/T 20X120PM