ทีมงานเดอะตรีทัช

บริษัท เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิค ก่อตั้งขึ้นมาโดย 3 พี่น้อง ตระกูล ไกรกาบแก้ว ประกอบด้วย

  1. พี่ชายคนโต นายธัญฉันท์ ไกรกาบแก้ว ( คุณชัพ )
  2. นางสาวณัฐวรรณ ไกรกาบแก้ว ( คุณเชอรี่ )
  3. และ นายสมภพ ไกรกาบแก้ว ( คุณก้อง )
    ประสบการณ์ในวงการมาเเล้ว มากว่า 36 ปี โดยเรามีอุดมกาณ์ว่า
    ” เราจะเป็นผู้นำที่ผลิต เเละสรรหากระเบื้องตกเเต่งเฉพาะทาง ทุกประเภทให้กับสิ่งปลูกสร้าง โดยเน้นนวัตกรรมให้กบัผลิตภัณฑ์ เเละสร้างตราสินค้าของตนให้เป็นที่รู้จักเเละยอมรับในประเทศเเละตลาดโลก”

นางสาวดารณี ศรีสัมพันธ์

Sales Manager

081-7137757

นางสาวเขมิกา โพธิ์คำฉาย

Sales Admin

086-3690493

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สัสสะวิระ

Sales Admin

086-3045806

นางสาวณัฐนี ไลนไธสง

Sales Admin

063-3438133

นางสาววาทินี กังล๊ะ

Sales Admin

086-3045805

นางฐณัฎฐ์ศศิ งอยผาลา

Accountant Supervisor

นางกิ่งมณี นิลอุดมศักดิ์

Accountant

นางมลฤดี เอี่ยมสำอางค์

Admin Account

นางสาวสุภาพร ทับทิมดง

Account & Finance

นางสาวพัชรีพร ลี้ครองสกุล

Graphic and Web Design

หากสนใจร่วมงานกับเดอะตรีทัชอีเมล์ถึงเรา

treetouch@gmail.com