Category Archives: กระเบื้อง TCI

กระเบื้องสระว่ายน้ำ TCI Tiles | กระเบื้อง TCI™

กระเบื้องสระว่ายน้ำ TCI™ กระเบื้องสระว่ายน้ำ TCI เป็นกระเบื้องสระว่ายน้ำที่มีสามแบบด้วยกัน โดยแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกันออกไปและมีลักษณ์เฉพาะของมันเอง โดยมีสามแบบดังนี้ https://www.youtube.com/watch?v=bBeU_dN-vF4 เราจำหน่าย TCI ในราคาพิเศษ ถูกกว่าที่ไหนๆ กระเบื้อง tci เป็นกระเบื้องเก่าแก่ที่ผลิตและมีการใช้ในวงการก่อสร้างมายาวนาน มากกว่า 30 ปีเลยที่เดียว และยังมีความนิยมในการใช้ในสระว่ายน้ำมีโครงการมากมายนะครับที่ใช้ TCI อาทิเช่น โครงการ Boat House Hua Hin ซึ่งใช้กระเบื้องสระว่ายน้ำ tci มากว่า หมื่น ตรางเมตเลยที่เดียว Thethreetouch   กระเบื้องสระว่ายน้ำ TCI รุ่น Prisima กระเบื้องสระว่ายรุ่น TCI รุ่น Prisima จะเป็นกระเบื้องรุ่นที่มีลักษณะเฉพาะคือมีขอบตรงกระเบื้องอย่างเห็นได้ชัดเมื่อนำไปปูหรือนำไปตกแต่งแล้วจะเกิดความสวยในรูปแบบของ TCI รุ่น Prisima รายละเอียดของ TCI รุ่น Prisima กระเบื้อง TCI รุ่น พริสซิมา ขนาด 9.8*9.8 […]