คุณสมบัติของช่างปูกระเบื้องที่ต้องมี พร้อมวิธีเลือกช่างเพื่อให้ได้งานคุณภาพ

คุณสมบัติของช่างปูกระเบื้องที่ต้องมี พร้อมวิธีเลือกช่างเพื่อให้ได้งานคุณภาพ

การที่บ้านจะสวยด้วยกระเบื้องได้ นอกจากการะเลือกกระเบื้องให้เหมาะสมและสวยงามแล้ว ช่างปูกระเบื้องก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พื้นมีความสวยงาม ทว่าหลายครั้งที่เจ้าของบ้านจะต้องปวดหัวและเสียความรู้สึกหลังจากที่ได้เห็นผลงานของที่ช่างทำเสร็จ ที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ ดังนั้นวันนี้เรามีคุณสมบัติและเทคนิคการเลือกช่างที่ดีและมีฝีมือมาฝาก ดังนี้

 

คุณสมบัติของช่างปูกระเบื้องที่ต้องมี พร้อมวิธีเลือกช่างเพื่อให้ได้งานคุณภาพ
คุณสมบัติของช่างปูกระเบื้องที่ต้องมี พร้อมวิธีเลือกช่างเพื่อให้ได้งานคุณภาพ

คุณสมบัติของช่างปูกระเบื้องที่ดี มีอะไรบ้าง?

สำหรับช่างที่ดีนั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.มีความรู้เกี่ยวกับกระเบื้อง

กระเบื้องที่ใช้ในการปูพื้นมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีลักษณะและขั้นตอนในการปูที่ต่างกัน ดังนั้นช่างปูกระเบื้องจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระเบื้องที่หลากหลาย เพื่อที่จะได้ทำการติดตั้งกระเบื้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2.มีประสบการณ์การทำงาน

ช่างที่ผ่านการทำงานมานานจะมีประสบการณ์และรู้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังจากการปูกระเบื้องไปแล้ว ซึ่งปัญหาทีเกิดขึ้นส่วนมากจะไม่มีในการเรียนการสอน แต่เป็นประสบการณ์จริงที่ได้พบจากการลงมือทำจริงเท่านั้น ดังนั้นการจ่างช่างปูกระเบื้องที่ประสบการณ์ทำงานมาจะช่วยให้ผลงานการปูกระเบื้องมีความสวยงามและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น

 

คุณสมบัติของช่างปูกระเบื้องที่ต้องมี พร้อมวิธีเลือกช่างเพื่อให้ได้งานคุณภาพ
คุณสมบัติของช่างปูกระเบื้องที่ต้องมี พร้อมวิธีเลือกช่างเพื่อให้ได้งานคุณภาพ

3.ตรงต่อเวลา

ปัญหาช่างปูกระเบื้องไม่รับผิดชอบงานหรือส่งงานไม่ตรงต่อเวลาเป็นปัญหาที่หลายบ้านต้องประสบ ดังนั้นการเลือกช่างควรเลือกช่างที่มีความรับผิดชอบต่อการทำงานและมีกำหนดการส่งงานที่ชัดเจน เพื่อให้งานปูกระเบื้องไมกระทบกับการทำงานส่วนอื่น

4.รับฟังความต้องการของเจ้าของบ้าน

การรับฟังเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ช่างต้องมี เพราะว่าความต้องการของเจ้าของบ้านแต่ละคนนั้นต่างกัน หากช่างไม่รับฟังและทำตามความคิดของตนเอง โดยไม่ทำความต้องการของเจ้าของบ้านจะทำให้ผลงานที่ออกไม่ตรงใจท่านได้

ที่กล่าวมานี้คือคุณสมบัติของช่างปูกระเบื้องที่ดีที่ควรมี เพราะว่าการเลือกช่างที่ดีจะทำให้งานปูกระเบื้องของท่านสวยงามและเสร็จตามกำหนดเวลา

 

คุณสมบัติของช่างปูกระเบื้องที่ต้องมี พร้อมวิธีเลือกช่างเพื่อให้ได้งานคุณภาพ
คุณสมบัติของช่างปูกระเบื้องที่ต้องมี พร้อมวิธีเลือกช่างเพื่อให้ได้งานคุณภาพ

วิธีเลือกช่างปูกระเบื้องให้ได้งานคุณภาพ

เมื่อเราทราบคุณสมบัติของช่างที่ดีแล้ว  เรามีดูวิธีการเลือกจ้างช่างมาร่วมงานว่ามีเทคนิคอย่างไรถึงจะได้ช่างที่มีคุณภาพมาทำงานด้วย

1.เลือกช่างจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ

บริษัทที่รับเหมาก่อสร้างหรือรับเหมาปูกระเบื้องนับว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่ควรเลือกจ้างช่างมาทำงานด้วย แต่ควรเลือกบริษัทที่มีการจดทะเบียนอย่างชัดเจนและมีการรับรองการทำงานและประสบการณ์ของช่าง หรือติดตามผลงานหรือความคิดเห็นของผู้ว่าจ้างที่เคยใช้บริการของทางบริษัทผ่านทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะตัดสินใจจ้าง เพื่อจะได้มั่นใจว่าผลงานจะถูกใจและได้คุณภาพจริง

2.เคยเห็นผลงาน

อีกหนึ่งวิธีที่ใช้ในการเลือกช่างปูกระเบื้องก็คือ การเคยเห็นผลงานและวิธีการทำงานของช่างมาก่อน เช่น ช่างเคยทำงานปูให้กับบ้านญาติหรือคนรู้จัก เป็นต้น การได้เห็นผลงานและระยะเวลาการส่งงานที่ไม่มีปัญหาจะทำให้เรามั่นใจได้ว่า เมื่อช่างมาทำงานให้เราโอกาสที่จะเกิดปัญหาย่อมมีน้อยมาก เพราะลักษณะนิสัยของช่างเป็นคนที่มีความละเอียดและความรับผิดชอบอยู่แล้ว

 

3.ค่าแรงอยู่ในเกณฑ์

คุณสมบัติของช่างปูกระเบื้องที่ต้องมี พร้อมวิธีเลือกช่างเพื่อให้ได้งานคุณภาพ
คุณสมบัติของช่างปูกระเบื้องที่ต้องมี พร้อมวิธีเลือกช่างเพื่อให้ได้งานคุณภาพ

ค่าแรงในการปูกระเบื้องจะมีอัตราที่ต่างกันไป แต่ราคาโดยรวมจะห่างกันมากนัก ดังนั้นก่อนที่จะทำการจ้างควรทำการสืบราคาจากที่อื่นมาก่อนหรือถามราคาจากคนรู้จักที่เคยจ้างว่าช่างคิดค่าจ้างในราคาเท่าไหร่ ที่สำคัญอย่าเลือกจ้างช่างที่มีราคาถูกมาก ๆ เพราะช่างปูกระเบื้องที่มีฝีมือดีนั้น เค้าจะไม่มีทางลดราคาค่าฝีมือให้ถูกชนิดที่ว่าต่ำ ๆ สุดเด็ดขาด ดังนั้นหากเจอช่างที่ราคาถูกมาก ๆ ให้คิดไว้ก่อนว่าฝีมือน่าเป็นห่วง

4.ทำข้อตกลงก่อนตัดสินใจจ้าง

ก่อนที่จะทำการจ้างงานเจ้าของบ้านควรทำการคุยกับผู้รับเหมาหรือช่างที่ทำการปูกระเบื้องก่อน เพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการในการปูกระเบื้อง ทั้งสี ขนาดและลวดลาย เพื่อดูว่าช่างสามารถทำได้ตาที่ต้องการหรือไม่ และกำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้งานเสร็จ หากผู้รับเหมาหรือช่างดูแล้วสามารถทำได้ทั้งรูปแบบและเวลาที่ท่านต้องการแสดงว่าท่านสามารถทำการจ้างได้ แต่หากในการพูดคุยไม่ลงตัว ทั้งรูปแบบและเวลา หากไม่สามารถหาข้อตกลงได้ ท่านควรเลือกช่างเจ้าอื่นมาทำการปูกระเบื้องแทนจะดีกว่า

 

5.มีหนังสือสัญญาชัดเจน

คุณสมบัติของช่างปูกระเบื้องที่ต้องมี พร้อมวิธีเลือกช่างเพื่อให้ได้งานคุณภาพ
คุณสมบัติของช่างปูกระเบื้องที่ต้องมี พร้อมวิธีเลือกช่างเพื่อให้ได้งานคุณภาพ

การจ้างช่างปูกระเบื้องมาทำงานท่านควรทำหนังสือสัญญาการจ้างงานระหว่างช่างกับผู้ว่าจ้างให้เป็นลายลักอักษรที่ชัดเจน ซึ่งภายในหนังสือสัญญาจะต้องระบุขนาด วันเวลาในการเริ่มทำ วันเวลาสิ้นสุดพร้อมที่ส่งงานและรูปแบบการจ่ายเงินด้วย โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องมีเอกสารยื่นยันตัวตน เช่น สำเนาประชาชน รูปถ่าย เป็นต้น มาเป็นหลักฐานประกอบหนังสือสัญญา เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลังนั่นเอง

วิธีการข้างต้นที่กล่าวมานี้จะทำให้ท่านได้ช่างปูกระเบื้องที่มีฝีมือและมีคุณภาพในการปูกระเบื้องมาทำงานกับท่าน ทำให้ท่านไม่โดนหลอกหรือโดนทิ้งงานกลางครันและยังได้ผลงานปูกระเบื้องที่มีคุณภาพและสวยงามตรงตามความต้องการ ในราคาที่สมเหตุสมผล ดังนั้นครั้งต่อไปในการจ้างช่างปูกระเบื้องนำวิธีการนี้ไปใช้รับรองคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอน

กระเบื้องสระว่ายน้ำ

กระเบื้องสระว่ายน้ำ HGN-Yellow-Green

฿850.00

กระเบื้องสระว่ายน้ำ

กระเบื้องสระว่ายน้ำ HGN-Turguise-green

฿850.00

กระเบื้องสระว่ายน้ำ

กระเบื้องสระว่ายน้ำ HGN-Sun-flower

฿1,130.00

กระเบื้องสระว่ายน้ำ

กระเบื้องสระว่ายน้ำ HGN Spring Green

฿850.00

กระเบื้องสระว่ายน้ำ

กระเบื้องสระว่ายน้ำ HGN-Snow-White

฿850.00

กระเบื้องสระว่ายน้ำ

กระเบื้องสระว่ายน้ำ HGN-Sand-Brown

฿1,030.00

กระเบื้องสระว่ายน้ำ

กระเบื้องสระว่ายน้ำ HGN-Salte-Bule

฿1,030.00

กระเบื้องสระว่ายน้ำ

กระเบื้องสระว่ายน้ำ HGN-Redish

฿1,430.00
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]