กระเบื้องเคนไซ ร็อคกี้ สโตน

Kenzai Rocky Stone

กระเบื้องเคนไซ Rocky Stone นี้ ถูกออกแบบมาให้มีความเหมือนของหินภูเขา โดยผิวของมันนั้นแต่ละแผ่นจะมีผิวหน้าไม่เหมือนกัน เพราะว่า การออกแบบถูกคำนึงให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ดังนั้นผิวหน้าของมันจึงแตกต่างและให้ความรู้สึกสัมพัสที่ต่างกัน และกระเบื้องเคนไซ รุ่นนี้นั้น เหมาะอย่างมากเลยนะครับที่จะนำไปตกแต่งผนังภายนอกบริเวณบ้าน อาคาร ของเราให้สวยเป็นธรรมชาติ และดูมีมิติอีกด้วย

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × two =