Category Archives: บทความยาเเนว

คำนวณปริมาณการใช้งานยาแนว

มาดูกันครับว่า อัตราการใช้ยาเเนวต่อ ตารางเมตร นี้ใช้กันเท่าไรนะครับ ก่อนที่เราจะคำนวณปริมาณการใช้ยาแนว เราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่า ยาแนวเป็นประเภทไหน? เช่น ยาแนวห้องน้ำธรรมดา หรือยาแนว Epoxy เพราะว่า ยาแนวแต่ละประเภท มีความถ่วงจำเพาะไม่เท่ากัน ซึ่งนำมาคิดปริมาณไม่เหมือนกัน ต้องรู้หน่วยวัดก่อนว่า เราจะเอาเป็นหน่วยไหน เช่น วัดเป็นเซนติเมตร, วัดเป็นเมตร, หรือวัดเป็นมิลลิเมตร จากนั้น ก็รู้พื้นที่ขนาดของห้อง ที่ Area ที่เราจะวัด เช่น กว้างกี่เมตร และยาวกี่เมตร มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุด ก็คือ ขนาดกว้าง ยาว และลึก ของแผ่นกระเบื้องที่เรายาแนว ส่วนนี้สำคัญที่สุด ความหนาของ ปูนกาวปูกระเบื้อง ส่วนนี้มีผลกระทบไม่มากเท่าไหร่ ในการคิดปริมาณ ตารางนี้เป็นตัวอย่างของปริมาณการใช้งานยาแนว แบบธรรมดา