กระเบื้องลายโบราณกับการตกแต่งแนวร่วมสมัย

กระเบื้องลายโบราณ กับการตกแต่งแนวร่วมสมัย

Project โรงแรมศาลาแดง GA คละลาย

งานออกแบบหรือออกแบบตกแต่ง เป็นการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นแล้วถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานให้สามารถมองเห็น รับรู้ และสัมผัสได้ การออกแบบยังรวมไปถึงการเลือกวัสดุต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้หรือนำมาตกแต่ให้เหมาะสมใครที่กำลังวางแผนออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก บทความนี้มีคำแนะนำเกี่ยวกับกระเบื้องลายโบราณ กับงานตกแต่งแนวร่วมสมัยมาแนะนำ

กระเบื้องลายโบราณ กับการตกแต่งแนวร่วมสมัย

            กระเบื้องลายโบราณ ชื่อของวัสดุบ่งบอกความชัดเจนอยู่แล้วว่ามีความเก่า ความโบราณหรือย้อนยุค ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่ากระเบื้องลายโบราณ เหมาะกับงานตกแต่งแนววินเทจหรือแนวย้อนยุคเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง กระเบื้องชนิดนี้กำลังเป็นกระเเสนิยมในการนำไปตกแต่ง บ้านจัดสรรณ์ คอนโด พื้นที่ต่าง ๆ ภายในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร หรือ ร้าน Cafe ต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งแนวย้อนยุคสไตล์คลาสสิค และแนวร่วมสมัย

การตกแต่งแนวร่วมสมัย คืออะไร

            การตกแต่งแนวร่วมสมัย หรือ Contemporary Style หมายถึง รูปแบบการตกแต่งที่ผสมผสานงานออกแบบที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาตกแต่งร่วมกับรูปแบบการตกแต่งต่าง ๆ ในอดีตได้อย่างกลมกลืน จนกลายเป็นสไตล์การตกแต่งแบบร่วมสมัย และทำให้งานออกแบบนั้นมีลักษณะข้ามกาลเวลา คือให้ความรู้สึกที่สมดุลกันทั้งสองยุค

การตกแต่งแนวร่วมสมัย และการเลือกใช้กระเบื้องลายโบราณ

            การออกแบบตกแต่งแนวร่วมสมัย จุดประสงค์หลัก ๆ ของงานตกแต่งแนวนี้ ก็เพื่อนำเอารูปแบบหรือจุดเด่นของงานตกแต่งทั้ง 2 ยุค ซึ่งมีหลากหลายแบบและหลายสไตล์มารวมกันอย่างลงตัว โดยมีแนวทางการตกแต่ง ดังนี้

  1. การตกแต่งเน้นความเรียบง่าย ไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน กระเบื้องลายโบราณ จึงเป็นวัสดุปูพื้นและตกแต่งผนังที่เหมาะกับงานตกแต่งแนวร่วมสมัย เนื่องจากลวดลายของกระเบื้องมีหลายรูปแบบและลวดลายไม่ซับซ้อน
  1. การตกแต่งแนวร่วมสมัย เป็นการตกแต่งที่เลือกเฉพาะงานตกแต่งซึ่งเป็นศิลปะที่มีจุดเด่นในแต่ละยุคแต่ละสมัยมาผสมผสานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยหรือเพื่อสร้างความแปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์กระเบื้องลายโบราณ CA-035
  1. ปัจจุบันการตกแต่งแนวร่วมสมัย นอกจากเน้นการตกแต่งที่ให้ความรู้สึกสบาย อบอุ่น และเรียบง่าย ยังมีการประยุกต์ประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของบ้านเป็นหลักกระเบื้องลายโบราณ CA-035
  1. การตกแต่งแนวร่วมสมัย จะต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายหรือทิศทางในการออกแบบให้ชัดเจนว่าต้องการให้งานออกแบบตอบสนองต่อความต้องการด้านใด เช่น เน้นด้านประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม หรือต้องการงานออกแบบที่ดูดี และหรูหรา เมื่อได้รูปแบบที่ต้องการ ก็จะส่งผลต่อการเลือกกระเบื้องลายโบราณ เช่น
  • เลือกจากลวดลายของกระเบื้องลายโบราณ เพราะส่วนใหญ่ลวดลายและโทนสีของกระเบื้องบ่งบอกถึงยุคสมัยได้ค่อนข้างจะชัดเจน และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีกลิ่นอายของความโบราณ ความเป็นยุคเก่าอยู่อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถใช้งานได้หลากหลายและเหมาะอย่างยิ่งกับงานตกแต่งแนวร่วมสมัย
  • เลือกจากขนาดและรูปแบบของกระเบื้อง เนื่องจากกระเบื้องลายโบราณมีหลายขนาดและหลายรูปแบบ สำหรับงานตกแต่งแนวร่วมสมัยสามารถเลือกใช้กระเบื้องลายโบราณปูพื้นและตกแต่งห้องชนิดแผ่นเล็ก หรือกระเบื้องปูพื้นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าประยุกต์กับงานตกแต่งสไตล์โมเดิรน์ และอาจเลือกขนาดของกระเบื้องตามความชื่นชอบของเจ้าของบ้านเจ้าของอาคารสถานที่
  • เลือกกระเบื้องลายโบราณตามประเภทของการใช้งาน เช่น การนำไปตกแต่งสไตล์ร่วมสมัยต้องพิจารณาให้เหมาะกับการใช้งาน หากเป็นวัสดุปูพื้นควรพิจารณาจากพื้นผิว ลวดลาย โทนสี และความแข็งแรง คงทน เพราะเป็นส่วนที่ต้องรับน้ำหนักมากกว่า
  • เลือกจากแบบสิ่งปลูกสร้างหรือสไตล์การตกแต่ง กระเบื้องลายโบราณแม้จะมีลักษณะที่โดดเด่นของความเก่าหรือย้อนยุค แต่การนำมาตกแต่งในแนวร่วมสมัยก็จะเป็นที่จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับรูปแบบหรือสไตล์การตกแต่ง เพราะเป็นการตกแต่งที่ดึงเอาจุดเด่นของการตกแต่งจากอดีตและแบบตกแต่งที่โดดเด่นในปัจจุบันมาผสมผสานกันอย่างกลมกลืน

จากการออกแบบตกแต่งแนวร่วมสมัย ที่เป็นการนำจุดเด่นของการตกแต่งแต่ละยุคสมัยออกมาร่วมกันและนำมาตกแต่งให้กลมกลืน กระเบื้องลายโบราณ จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของความโบราณ เพราะเป็นวัสดุตกแต่งที่มีจุดเด่นเฉพาะตัว เป็นการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งยุโรป เอเชีย อิตาลี ตะวันออกกลาง และยังมีการนำเข้าจากจีน ทำให้เหมาะกับงานตกแต่งแนวร่วมสมัยได้อย่างลงตัว

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]