Category Archives: บทความช่างปูกระเบื้อง

คุณสมบัติของช่างปูกระเบื้องที่ต้องมี พร้อมวิธีเลือกช่างเพื่อให้ได้งานคุณภาพ

คุณสมบัติของช่างปูกระเบื้องที่ต้องมี พร้อมวิธีเลือกช่างเพื่อให้ได้งานคุณภาพ การที่บ้านจะสวยด้วยกระเบื้องได้ นอกจากการะเลือกกระเบื้องให้เหมาะสมและสวยงามแล้ว ช่างปูกระเบื้องก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พื้นมีความสวยงาม ทว่าหลายครั้งที่เจ้าของบ้านจะต้องปวดหัวและเสียความรู้สึกหลังจากที่ได้เห็นผลงานของที่ช่างทำเสร็จ ที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ ดังนั้นวันนี้เรามีคุณสมบัติและเทคนิคการเลือกช่างที่ดีและมีฝีมือมาฝาก ดังนี้   คุณสมบัติของช่างปูกระเบื้องที่ดี มีอะไรบ้าง? สำหรับช่างที่ดีนั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1.มีความรู้เกี่ยวกับกระเบื้อง กระเบื้องที่ใช้ในการปูพื้นมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีลักษณะและขั้นตอนในการปูที่ต่างกัน ดังนั้นช่างปูกระเบื้องจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระเบื้องที่หลากหลาย เพื่อที่จะได้ทำการติดตั้งกระเบื้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 2.มีประสบการณ์การทำงาน ช่างที่ผ่านการทำงานมานานจะมีประสบการณ์และรู้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังจากการปูกระเบื้องไปแล้ว ซึ่งปัญหาทีเกิดขึ้นส่วนมากจะไม่มีในการเรียนการสอน แต่เป็นประสบการณ์จริงที่ได้พบจากการลงมือทำจริงเท่านั้น ดังนั้นการจ่างช่างปูกระเบื้องที่ประสบการณ์ทำงานมาจะช่วยให้ผลงานการปูกระเบื้องมีความสวยงามและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น   3.ตรงต่อเวลา ปัญหาช่างปูกระเบื้องไม่รับผิดชอบงานหรือส่งงานไม่ตรงต่อเวลาเป็นปัญหาที่หลายบ้านต้องประสบ ดังนั้นการเลือกช่างควรเลือกช่างที่มีความรับผิดชอบต่อการทำงานและมีกำหนดการส่งงานที่ชัดเจน เพื่อให้งานปูกระเบื้องไมกระทบกับการทำงานส่วนอื่น 4.รับฟังความต้องการของเจ้าของบ้าน การรับฟังเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ช่างต้องมี เพราะว่าความต้องการของเจ้าของบ้านแต่ละคนนั้นต่างกัน หากช่างไม่รับฟังและทำตามความคิดของตนเอง โดยไม่ทำความต้องการของเจ้าของบ้านจะทำให้ผลงานที่ออกไม่ตรงใจท่านได้ ที่กล่าวมานี้คือคุณสมบัติของช่างปูกระเบื้องที่ดีที่ควรมี เพราะว่าการเลือกช่างที่ดีจะทำให้งานปูกระเบื้องของท่านสวยงามและเสร็จตามกำหนดเวลา   วิธีเลือกช่างปูกระเบื้องให้ได้งานคุณภาพ เมื่อเราทราบคุณสมบัติของช่างที่ดีแล้ว  เรามีดูวิธีการเลือกจ้างช่างมาร่วมงานว่ามีเทคนิคอย่างไรถึงจะได้ช่างที่มีคุณภาพมาทำงานด้วย 1.เลือกช่างจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ บริษัทที่รับเหมาก่อสร้างหรือรับเหมาปูกระเบื้องนับว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่ควรเลือกจ้างช่างมาทำงานด้วย แต่ควรเลือกบริษัทที่มีการจดทะเบียนอย่างชัดเจนและมีการรับรองการทำงานและประสบการณ์ของช่าง หรือติดตามผลงานหรือความคิดเห็นของผู้ว่าจ้างที่เคยใช้บริการของทางบริษัทผ่านทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะตัดสินใจจ้าง เพื่อจะได้มั่นใจว่าผลงานจะถูกใจและได้คุณภาพจริง 2.เคยเห็นผลงาน อีกหนึ่งวิธีที่ใช้ในการเลือกช่างปูกระเบื้องก็คือ การเคยเห็นผลงานและวิธีการทำงานของช่างมาก่อน เช่น ช่างเคยทำงานปูให้กับบ้านญาติหรือคนรู้จัก เป็นต้น การได้เห็นผลงานและระยะเวลาการส่งงานที่ไม่มีปัญหาจะทำให้เรามั่นใจได้ว่า เมื่อช่างมาทำงานให้เราโอกาสที่จะเกิดปัญหาย่อมมีน้อยมาก […]