Category Archives: กระเบื้องเคนไซ ร็อคกี้ สโตน

กระเบื้องเคนไซ ร็อคกี้ สโตน

Kenzai  Rocky Stone กระเบื้องเคนไซ Rocky Stone นี้ ถูกออกแบบมาให้มีความเหมือนของหินภูเขา โดยผิวของมันนั้นแต่ละแผ่นจะมีผิวหน้าไม่เหมือนกัน เพราะว่า การออกแบบถูกคำนึงให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ดังนั้นผิวหน้าของมันจึงแตกต่างและให้ความรู้สึกสัมพัสที่ต่างกัน  และกระเบื้องเคนไซ รุ่นนี้นั้น เหมาะอย่างมากเลยนะครับที่จะนำไปตกแต่งผนังภายนอกบริเวณบ้าน อาคาร ของเราให้สวยเป็นธรรมชาติ และดูมีมิติอีกด้วย