Tag Archives: วิธีดูแลรักษาการปูพื้นด้วยกระเบื้องลายไม้

กระเบื้องลายไม้กับงานปูพื้น ข้อดี และวิธีดูแลรักษา

            กระเบื้องลายไม้ เป็นวัสดุทดแทนไม้จากธรรมชาติที่นิยมนำมาปูพื้นบ้านเพื่อสร้างบรรยากาศให้ภายในบ้านมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น และยิ่งเป็นอาคารหรือบ้านปูนก่อผนังด้วยอิฐเป็นหลัก การปูพื้นด้วยกระเบื้องลายไม้ยังช่วยลดความแข็งกระด้างของวัสดุโดยไม่ต้องใช้ไม้จริงจากธรรมชาติ สำหรับคนที่ชื่นชอบงานไม้ บทความนี้มีข้อดี ข้อด้อยและวิธีดูแลรักษากระเบื้องลายไม้กับงานปูพื้น มาแนะนำ     กระเบื้องลายไม้กับงานปูพื้น ข้อดี และวิธีดูแลรักษา กระเบื้องลายไม้กับงานปูพื้น เป็นวัสดุปูพื้นที่มีความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ ลวดลายและโทนสีใกล้เคียงกับไม้จริงแต่ละประเภท นอกจากนั้นวัสดุกระเบื้องลายไม้ยังมีหลายชนิดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน สามารถเลือกปูพื้นได้หลากหลายแบบทั้ง ผิวมัน ผิวด้าน ผิวหยาบ หรือผิวกึ่งมันกึ่งหยาบ ความแตกต่างของวัสดุปูพื้นไม้และกระเบื้องลายไม้มีความแตกต่างกัน ดังนี้     คุณสมบัติของวัสดุปูพื้นไม้และกระเบื้องลายไม้ วัสดุพื้นไม้จริง ได้แก่ ไม้เนื้อแข็งจากธรรมชาติ ส่วนวัสดุกระเบื้องลายไม้ ได้แก่ ดินเหนียว ดินขาว หิน แร่ และส่วนผสมอื่น ๆ ขั้นตอนการผลิต ไม้จริง ขั้นตอนการผลิตเกิดจากการนำไม้จริงมาแปรรูปตามขนาดที่ต้องการส่วน กระเบื้องลายไม้เกิดจากนำส่วนผสมมาเผาผ่านความร้อน จากนั้นนำมาเคลือบสีพิมพ์ลายไม้ ลวดลายหรือลายไม้ ไม้จริงลวดลายเกิดจากธรรมชาติมีความสวยงามแตกต่างกันตามประเภทของไม้ที่เลียนแบบ ส่วนลวดลายของกระเบื้องลายไม้ เกิดจากการพิมพ์ลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย วิธีปูพื้นหรือการติดตั้ง พื้นไม้จริงเริ่มจากการเตรียมพื้นผิวให้พื้นมีระนาบเดียวกัน ทำคานไม้แล้ววางพื้นไม้ ยึดด้วยสกรู ส่วนกระเบื้องลายไม้ติดตั้งด้วยกาวซีเมนท์และทำยาแนว     […]