Tag Archives: เลือกกระเบื้องลายโบราณตามประเภทของการใช้งาน

กระเบื้องลายโบราณกับการตกแต่งแนวร่วมสมัย

กระเบื้องลายโบราณ กับการตกแต่งแนวร่วมสมัย งานออกแบบหรือออกแบบตกแต่ง เป็นการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นแล้วถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานให้สามารถมองเห็น รับรู้ และสัมผัสได้ การออกแบบยังรวมไปถึงการเลือกวัสดุต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้หรือนำมาตกแต่ให้เหมาะสมใครที่กำลังวางแผนออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก บทความนี้มีคำแนะนำเกี่ยวกับกระเบื้องลายโบราณ กับงานตกแต่งแนวร่วมสมัยมาแนะนำ กระเบื้องลายโบราณ กับการตกแต่งแนวร่วมสมัย             กระเบื้องลายโบราณ ชื่อของวัสดุบ่งบอกความชัดเจนอยู่แล้วว่ามีความเก่า ความโบราณหรือย้อนยุค ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่ากระเบื้องลายโบราณ เหมาะกับงานตกแต่งแนววินเทจหรือแนวย้อนยุคเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง กระเบื้องชนิดนี้กำลังเป็นกระเเสนิยมในการนำไปตกแต่ง บ้านจัดสรรณ์ คอนโด พื้นที่ต่าง ๆ ภายในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร หรือ ร้าน Cafe ต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งแนวย้อนยุคสไตล์คลาสสิค และแนวร่วมสมัย การตกแต่งแนวร่วมสมัย คืออะไร             การตกแต่งแนวร่วมสมัย หรือ Contemporary Style หมายถึง รูปแบบการตกแต่งที่ผสมผสานงานออกแบบที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาตกแต่งร่วมกับรูปแบบการตกแต่งต่าง ๆ ในอดีตได้อย่างกลมกลืน จนกลายเป็นสไตล์การตกแต่งแบบร่วมสมัย และทำให้งานออกแบบนั้นมีลักษณะข้ามกาลเวลา คือให้ความรู้สึกที่สมดุลกันทั้งสองยุค การตกแต่งแนวร่วมสมัย และการเลือกใช้กระเบื้องลายโบราณ             การออกแบบตกแต่งแนวร่วมสมัย จุดประสงค์หลัก […]