ประเภทของอิฐมวลเบา

Table of Contents

ประเภทของอิฐมวลเบานั้น มี 2ประเภท!!

อย่างแรกเลยนะครับ คือ “กระบวนการที่ไม่ผ่านการอบไอน้ำ” กระบวนการนี้จะผลิตในรูปแบบที่สภาวะแวดล้อมในบรรยากาศทั่วไป และบางประเภทนั้นได้นำวัสดุอื่นมาทดแทน เช่น ขี้เลื้อย ขี้เถ้า และ ชานอ้อย ร่วมถึงเม็ดโฟมด้วย เป็นต้น และจะทำให้น้ำหนักเบามากยิ่งขึ้นด้วย แต่จะทำให้มีอายุการใช้งานที่สั้นและเสื่อมสภาพได้เร็ว และถ้าเกิดเหตุไฟไหม้สารเหล่านี้ ก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่อาศัย

คอนกรีตที่ไม่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำ ภายใต้ความดันสูง สีของมันนั้นจะเป็นสีของปูนซีเม้นต์ เลย ต่างจาก การที่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำ ภายใต้ความดันสูง นั้นจะมี สีขาวผลึก”

ภาพการตรวจสอบคุรภาพ อิฐมวลเบาตราเพรช

อย่างที่สองคือผ่าน “กระบวนการอบไอน้ำด้วยแรงดันสูง กระบวนการนี้ มีชื่อย่อว่า AAC หรือ (Auto aerated concrete) เพื่อที่จะทำการเร่งให้คอนกรีต นั้นมี ความเบาและแข็งแรง โดยจะมีวัตถุดิบหลักๆแล้ว ปูนซีเม้นต์ ปูนขาว ทราย และสารเคมีเพิ่มการขยายตัว โดยทั่วไปแล้วนั้นใช้ ผงอลูมีเนียมและแคลเซียมออกไซค์ ที่อยู่ในปูนขาว ซึ่งจะทำให้ปฎิกริยากันจนทำให้เกิดการก๊าซไฮโรโดเจน และก๊าซนี้ก็จะกระจายอยู่รอบๆของโครงสร้างอิฐ ในขณะที่มันเซตตัวอยู่

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]