Category Archives: กระเบื้องยางลายไม้

กระเบื้องยาง

 กระเบื้องยางจัดเป็นวัสดุปูพื้นชนิดหนึ่งนะครับที่ได้มาจาก พอลิเมอร์  พอลิเมอร์ คือ พอลิเมอร์มีทั้งเกิดขึ้นเองในธรรมชาติ และพอลิเมอร์สังเคราะห์  พอลิเมอร์ธรรมชาติ ได้แก่ แป้ง เลลูโรส โทรตีน กรดนิวคลีอิก และยางธรรมชาติ ส่วนพอลิเมอร์สังเคาระห์ ได้แก่ พลาสติก เส้นใย โฟม และกาว พอลิเมอร์มีความหยืดหยุ่นพอสำครว ด้วยคุณสมบัติพิเศษของพอลิเมอร์ คือการเพิ่มแรงหนืด ทำให้สามารถป้องกันการลื่นได้เมื่อพื้นนั้นเปียก น้ำได้อย่างดีเลยที่เดียว  ลักษณ์ส่วนใหญ่ของกระเบื้องยาง จะมีลักษณ์สีเหลี่ยมจตุรัส มีความหนาโดยประมาณ 5 มม.นิยมใช้ปูบนพื้นอาคาร ออฟฟิศ และ โรงพยาบาล  ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้นคือ เหมาะกับที่มีการสัญจรมากๆหรือตลอดเวลา เพราะด้วยคุณสมบัติของ พอลิเมอร์นั้นมีแรงหนืดทำให้เกิดการหยึดเกาะที่ดี การทำความสะอาดนั้นง่ายดาย แต่ข้อจำกัดของมันนั้น คือ การเกิดรอย เพราะว่ากระเบื้องยางสามารถเกิดรอยขีดขวนได้ง่าย แต่ด้วยราคาที่ถูก สบายกระเป๋านั้น ก็ถือว่าจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อีกหนึ่งเหตุผลหลักๆที่กระเบื้องยาง รับความนิยมนั้นก็คือ ราคา เพราะราคาของกระเบื้องยางนั้น ต่อ ตรางเมตรนั้น เมื่อเที่ยบกับกระเบื้องทั่วไป ราคาของมันถูกว่า 3 เท่า เพราะราคาของมันนั้น […]

กระเบื้องลายไม้ประดับบ้าน